Kolekcija: Tautas zīmes

Tradīcijām un simboliku bagātās tautas zīmes aptver kultūras mantojuma un stāstu būtību. Tie bieži vien atspoguļo seno gudrību, uzskatus un paražas, padarot tos ne tikai par dekoratīviem elementiem, bet arī par vēstures un identitātes glabātājiem. Šīs zīmes liecina par folkloras pastāvīgo spēku un to, cik svarīgi ir saglabāt un cildināt mūsu daudzveidīgo kultūras izcelsmi.
Folk Signs - Latvian Candles